InterActual Player 2.70.13.712

InterActual Player 2.70.13.712

InterActual Inc. - Freeware - ra khỏi 18 phiếu
4 Stars User Rating
Một ứng dụng khách hàng chơi DVD-ROM nội dung.

Tổng quan

InterActual Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi InterActual Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.168 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của InterActual Player là 2.70.13.712, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

InterActual Player yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của InterActual Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho InterActual Player!

Cài đặt

người sử dụng 2.168 UpdateStar có InterActual Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản